Oferta - Teletechnika

Branża telekomunikacyjna - teletechniczna:
- Sieci okablowania strukturalnego – miedziane i Å›wiatÅ‚owodowe (komputerowe, telefoniczne, Centrale telefoniczne)
- Instalacje przyzywowe - szpitalne i domofonowe
- Instalacja nagłośnienia - rozgłaszania przewodowego
- Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach teletechnicznych - uziemienia
- Kanalizacja kablowa telekomunikacyjna
- Prefabrykacja i montaż szaf krosowych i telefonicznych

Elektroniczne systemy technicznego zabezpieczenia obiektów:
- System sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN)
- System kontroli dostępu (KD)
- System telewizji przemysłowej - użytkowej- dozorowej (CCTV)
- System sygnalizacji alarmu pożaru (SAP)
- System dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO)
- System automatyki oddymiania w zakresie zabezpieczeń pożarowych
- Systemy aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki
- Instalacje sygnalizacji i sterowania instalacjami budynkowymi (BMS)

Dostarczymy usługi według najwyższych standardów. Odpowiemy na każde zapytanie i złożoną ofertę. Zrealizujemy kontrakt pracownikami o najwyższych kwalifikacjach.
Jeśli uważasz naszą ofertę za atrakcyjną lub masz jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt.
Nawigacja
Rzetelna firma