Oferta - Energetyka

Branża elektryczna i elektroenergetyczna - instalacje wewnętrzne:
- Instalacje elektryczne wewnętrzne
- Instalacje elektryczne dedykowana
- Instalacje zasilania gwarantowanego (UPS, generatory)
- Wewnętrzne linie zasilające i podział energii (Rozdzielnie)
- Ochrona odgromowa - instalacja piorunochronna
- Prefabrykacja rozdzielni i szaf sterowniczych do 1kV
- Linie napowietrzne i kablowe elektroenergetyczne niskiego napięcia nn do 15kV
- Oświetlenie uliczne, drogowe i parkowe
- Uziemienia, ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w liniach elektroenergetycznych nn i SN
- Prace energetyczne w technologii PPN

Nawigacja
Rzetelna firma